Search
Close this search box.

Stichting De Groenhoeve Uden bestaat 25 jaar

UDEN | Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat ‘Stichting De Groenhoeve’ is opgericht. Het doel van de stichting is het in stand houden en exploiteren van De Groenhoeve en de direct aanliggende gronden. Het pand is gelegen aan de Artillerieweg 3 in Uden. De initiatiefnemers van destijds IVN Uden, Vogelwacht Uden en Stichting Kinderboerderij Uden zijn op dit moment nog steeds eigenaar en hoofdgebruiker van de Groenhoeve. Deze drie Udense natuurverenigingen ontvangen jaarlijks duizenden bezoekers die deelnemen aan diverse educatieve activiteiten.

Bestuurslid Jan-Willem Hermans geeft aan dat elke vereniging evenredig in het stichtingsbestuur is vertegenwoordigd. “Als gezamenlijke stichting kunnen we de individuele belangen van de aangesloten verenigingen beter behartigen richting de diverse instanties, waaronder de Gemeente Uden. Daarnaast regelt het bestuur niet alleen de exploitatie van het clubgebouw, maar ook de verhuur van de verschillende ruimtes. Naast de drie vaste gebruikers, kunnen ook andere verenigingen, bedrijven of instanties gebruik maken van de faciliteiten van de Groenhoeve. Op dit moment zijn er nog enkele dagdelen beschikbaar voor de verhuur”, vertelt Hermans. De stichting is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw en omgeving. “Gelukkig hebben we een groot aantal vrijwilligers die bereid is om de handen uit de mouwen te steken.”

Educatieve projecten
De afgelopen jaren heeft het bestuur diverse educatieve projecten in en rondom de Groenhoeve succesvol gerealiseerd. Met behulp van vrijwilligers is een omvangrijk energiebesparingsproject uitgevoerd met daarin een windmolen, zonnepanelen en hergebruik van regenwater. Recent is een educatief natuurpad geopend. Ook is enkele jaren geleden het complete dak vernieuwd. “Het mag duidelijk zijn dat we voor deze projecten en voor toekomstig groot onderhoud niet altijd voldoende financiële middelen hebben. In voorkomende gevallen moet het bestuur van de Groenhoeve op zoek naar geldschieters of andere subsidiemogelijkheden. Tot nu toe is het altijd nog gelukt om een sluitende begroting te krijgen en gaan we er vanuit dat d

Vorige berichten