Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

U bent hier: Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Stichting De Groenhoeve hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Graag geven we u hierover duidelijkheid. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op activiteiten van Stichting De Groenhoeve. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting De Groenhoeve niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere op de website genoemde instanties, sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Stichting De Groenhoeve te accepteren.

Stichting De Groenhoeve respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting De Groenhoeve zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site. We kunnen helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen van Stichting De Groenhoeve of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij na ontvangst, niet langer dan noodzakelijk, bewaren:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Onderwerp (indien van toepassing).

Cookies
Stichting De Groenhoeve gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Groenhoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle (cookie) informatie, welke eerder is opgeslagen via de instellingen, van de browser verwijderen. Wij attenderen u er op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Stichting De Groenhoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het in behandeling nemen en opvolgen van uw verzoek tot huur van een van de beschikbare ruimtes in De Groenhoeve;
• Het opvolgen en beantwoorden van door u gestelde (algemene) vragen;
• In de toekomst mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting De Groenhoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Groenhoeve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover van toepassing een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Groenhoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website statistieken
Voor het gebruik van website statistieken gebruikt Stichting De Groenhoeve het analysepakket WP Statistics. Met deze tool kunnen we zien hoeveel personen gebruik maken van de website, waar ze vandaan komen, welke browser en zoekmachine ze gebruiken en welke pagina’s worden bezocht. WP Statistics voldoet aan de criteria van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

SSL-certificaat en beveiliging (HTTPS)
De website van Stichting De Groenhoeve is beveiligd met een SSL-certificaat. SSL is de afkorting van Secure Sockets Layer. Als een bezoeker op de website een formulier invult met belangrijke gegevens, wordt deze informatie versleuteld naar de webserver gestuurd. Hierdoor kunnen kwaadwillenden niet bij deze gegevens. Om misbruik door bots en spammers te voorkomen is het contactformulier op de website beveiligd met reCAPTCHA.

Sociale media
Stichting De Groenhoeve maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste berichten. U kunt ons volgen op Facebook. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit Stichting De Groenhoeve verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Groenhoeve. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingdegroenhoeve.nl.

Vragen en feedback
Stichting De Groenhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingdegroenhoeve.nl. Stichting De Groenhoeve heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, omdat wij geen overheidsinstelling zijn en niet als kernactiviteit hebben: ‘op grote schaal bijzondere persoonsgegevensverwerking’.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Ons secretariaat is de verwerker van uw gegevens. Zij houdt toezicht op een correcte nakoming en de uitvoering van deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: info@stichtingdegroenhoeve.nl.

Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2022