Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het regent zonnestralen

UDEN | Op zaterdag 19 maart 2005 heeft de officiële ingebruikname plaatsgevonden van de zonnestroompanelen, het regenwaterproject en het infoterras. Leden van de Vogelwacht, het IVN en de Kinderboerderij waren uitgenodigd, naast de sponsoren en een aantal genodigden, om op deze zaterdag het project te aanschouwen en in werking te stellen. Om 11.00 uur was de Groenhoeve aangenaam gevuld, zo’n honderd personen waren aanwezig. Joop Bergsma, de geestelijke vader van de projecten, nam namens Stichting de Groenhoeve het woord. Joop vertelde waarom wij tot deze realisatie zijn gekomen en dat we als voorbeeld kunnen werken. Uiteraard werd iedereen bedankt die gewerkt heeft aan de realisatie van dit project. In de flyer die is uitgereikt wordt het als volgt omschreven: Verbeter de wereld……

Door: Jan-Willem Hermans

Twee voorbeelden van hoe het anders kan. De Groenhoeve wil in Uden laten zien welke mogelijkheden er zijn in en om het huis op het gebied van “duurzaam waterbeheer” en “duurzaam omgaan met energie”. De concrete voorbeelden en uitleg op het infoterras laten zien hoe iedereen op eenvoudige wijze een bijdrage kan leveren aan een beter milieu. Voor alle duidelijkheid: het gaat stichting “De Groenhoeve” bij het opzetten van dit soort projecten niet om eigen gewin maar om het bevorderen van het bewustwordingsproces met betrekking tot het anders omgaan met water en energie.

Project Regenwater
Anders omgaan met water. Al het regenwater van het dak van de Groenhoeve stroomde, samen met het afvalwater, naar het openbare riool. Het is gewoon zonde om het schone regenwater te vermengen met het vieze afvalwater! Daarom is het regenwater afgekoppeld van het riool. Het wordt verzameld in een ondergrondse opslagtank. Dit schone regenwater wordt benut voor het doorspoelen van de toiletten, als drinkwater voor de dieren, voor het schoonspuiten van de dierenverblijven en voor beregening van de weiden. Door zo’n systeem kan het jaarlijkse waterverbruik van 190.000 liter teruggebracht worden tot zo’n 60.000 liter, een besparing van maar liefst 70 %.

Project Zonnestroom
Anders omgaan met energie. Het project Zonnestroom is en praktisch voorbeeld op het gebied van het anders omgaan met energie. Natuurlijke hulpbronnen gaan daardoor langer mee. Met de zonnepanelen op het dak van de Groenhoeve wordt stroom opgewekt. Het systeem bestaat uit twintig zonnepanelen met een vermogen van 2.400 Wp (Wattpiek) en geeft een jaarlijkse opbrengst van bijna 2.000 kWh. De Groenhoeve heeft een jaarlijks energieverbruik van 6.750 kWh. Dit systeem levert een energiebesparing op van bijna 30 %.

Na deze uitleg van Joop uit de flyer kreeg Hans van Luit het woord. Hans van Luit was directeur van de EMI, die het ons in staat stelde om door subsidie de zonnepanelen aan te schaffen. In een vurig pleidooi vertelde Hans dat wij deze wereld in bruikleen hebben voor onze kinderen en er daardoor zorgvuldig mee moeten omgaan. Door een schakelaar om te zetten begon een lamp fel te schijnen en werden cijfers zichtbaar op een bord waarop de besparing zichtbaar gemaakt wordt die de zonnestroom oplevert. Dit bord hangt dadelijk in de hal van de Groenhoeve, zodat iedereen kan zien hoeveel het bespaard.

Hierna werd dijkgraaf Lambert Verheijen uitgenodigd om de spreekstoel te betreden. Het Waterschap is de beheerder van ons water. Projecten zoals die bij de Groenhoeve uitgevoerd zijn, zorgen voor een betere waterbeheersing. Door het omzetten van een hefboom stroomde water uit een gieter naar beneden en werd op het bord zichtbaar wat voor regenwater we gebruiken in plaats van leidingwater. Annemie van de Ing van het IVN-Uden vertelde het één en ander over de lesbrief die opgesteld is over dit project en die bedoeld is om jeugdigen uitleg te geven over energie- en waterbesparing. Op een powerpoint-presentatie kon iedereen zien hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Hierna ging het gezelschap naar het infoterras. Dit terras werd geopend door wethouder Rens van Loon. De gemeente vindt ons initiatief geweldig om aan inwoners van Uden te laten zien wat er op eenvoudige manier mogelijk is. Iedereen is lovend over het terras. Na het nuttigen van een hapje en een drankje gingen we huiswaarts, met het meenemen van een gietertje als aandenken. Het was een geslaagde happening, de Groenhoeve wordt hoe langer hoe meer het groene centrum van Uden!

Vorige berichten